خط مشی سازمان

Frequently Asked

engineering department

خیر. بعد از ثبت نام باید حتما ورود به سامانه انجام شود و طبق راهنمای ارزیابی خوداظهاری فرم های ارزیابی تکمیل و درخواست ارزیابی ثبت شود.

خیر. در صورتی که اطلاعات اولیه توسط پرسنل ثبت شده باشد، تامین کننده می بایست از طریق گزینه ی ورود نسبت به تکمیل اطلاعات اولیه و ثبت درخواست ارزیابی اقدام نماید.

بله. ارزیابی سیستمی برای کلیه ی تامین کنندگان گروه انتخاب الزامی است و در صورتی که تامین کننده ای نسبت به ورود اطلاعات ارزیابی اقدام نکند، امکان ساخت کد وندور برای آن تامین کننده نمی باشد.

بله. کلیه ی اطلاعات دریافت شده از تامین کننده در مرحله ی ارزیابی سیستمی، در امتیاز و گرید تامین کننده موثر می باشند. لذا می بایست کلیه ی اطلاعات بصورت کامل و دقیق وارد شوند.

بله. امکان دسترسی به اطلاعات تامین کنندگان تنها برای واحد ارتباط با تامین کنندگان گروه انتخاب می باشد و هیچ فرد، واحد و سازمان دیگری به اطلاعات تامین کننده دسترسی ندارد.

تنها در صورتی که تامین کننده گرید مجاز در مرحله ی ارزیابی سیستمی دریافت کند امکان ساخت کد وندور برای آن تامین کننده وجود دارد.

بله. تنها امکان همکاری با تامین کنندگانی وجود دارد که موفق به دریافت کد وندور شوند.

خیر. معیارهای ارزیابی برای زمینه فعالیت های مختلف متفاوت می باشد.

کلیه ی اطلاعات دریافت شده از تامین کننده دارای امتیاز می باشند. لذا نسبت به ثبت اطلاعات بصورت کامل جهت افزایش امتیاز اقدام فرمائید.

پس از ثبت درخواست ارزیابی(به دلیل قرار گرفتن در پروسه ی ارزیابی) امکان اصلاح اطلاعات فقط از طریق ثبت درخواست ویرایش و موافقت واحد ارتباط با تامین کنندگان امکان پذیر است.

در صورتی که با درخواست ویرایش موافقت شود باید وارد کارتابل خود شوید و از طریق گزینه ی لیست مجوزها، مجوز قبلی ثبت شده را انتخاب نموده و اطلاعات را ویرایش کنید. پس از ویرایش اطلاعات، باید درخواست ارزیابی را مجددا ثبت نمائید.